Onze gemeente
Onze kerk uit Katwijk is een kleine gemeente met 137 leden; 87 belijdende leden en 50 doopleden.
Op dit moment hebben wij geen eigen predikant.
 
Adres
Het adres van het kerkgebouw ‘De Fontein’ is Willem de Zwijgerlaan 1A. Nabij het gemeentehuis en het daarbij gelegen park.
 
Kerkdiensten (onder voorbehoud van de coronamaatregelen)
De kerkdiensten worden gehouden op zondag om 9.30 uur en om 17.00 uur. Wij raden u aan om ook in de agenda te kijken voor eventuele wijzigingen.
Tijdens elke ochtenddienst is er een crèche voor de baby's en peuters. 
 
Avondmaal
In opdracht van onze Here Jezus Christus zelf en tot versterking van ons geloof vieren wij regelmatig het heilig avondmaal om Zijn dood te gedenken.
Onze verbondenheid met Jezus en met elkaar krijgt in deze maaltijd op een unieke manier gestalte: we drinken als gemeente samen wijn en eten brood als tekenen van het nieuwe verbond in Hem en richten daarmee onze gedachten op Zijn geofferde lichaam en vergoten bloed.

We nodigen u van harte uit tot de viering van de maaltijd van de Heer met als uitgangspunten:

a.  Dat u de Bijbelse leer zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis en in onze kerk beleden wordt van harte belijdt.
      We gaan er hierbij vanuit dat u lid bent van een van onze zusterkerken of kerken die wij als kerkverband erkend en herkend hebben als kerk van Christus
 
b.  Dat u een oprecht verlangen hebt om uw leven in alle opzichten naar Gods Woord in te richten
 
c.   Dat u openbare belijdenis van het christelijk geloof heeft afgelegd en in uw eigen gemeente gerechtigd bent het Avondmaal te vieren
 
d.  Voor en na de maaltijd openstaat voor de beoefening van de christelijke gemeenschap.
 
Data avondmaalsviering
De data waarop we deze maaltijd (in beide diensten) vieren zijn (onder voorbehoud) 
op de eerste zondag in maart, juni, september en december.
Data 2022 vastgesteld op 5 juni en 18 september.
 
Beamer
De psalmen en gezangen worden in de regel getoond op de beamer, de Schriftteksten niet.
 
Ringleiding
Het kerkgebouw is voorzien van ringleiding.
 
Informatie over de diensten
Bij de kosters (zie de contactpagina)
 
 
 
 
Over ons
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Katwijk
Willem de Zwijgerlaan 1A, 2224 ER Katwijk aan Zee
Willem de Zwijgerlaan 1A, 2224 ER Katwijk aan Zee