Geschiedenis
Hier vind u onze plaatselijke kerkgeschiedenis. Hierdoor mogen de hand van onze Here zien in de stichting en bewaring van zijn kerk door de eeuwen heen. Het volgende is eigenlijk een aanzet. Als u fouten ontdekt of denkt aanvullingen te kunnen aangeven hoor ik dat graag!
 
Kerkstichting
c.735 Kerk te Oegstgeest gesticht
1343 Katwijk krijgt een kapel (behorende onder Valkenburg)
1378 Katwijk krijgt de parochie waaronder Valkenburg moet horen.
 
Reformatie
vóór 1573 Pastoor W. Barneveld te Katwijk gaat over tot de Gereformeerde leer
vóór 1592 Barneveld opgevolgd door ds. C. Cornelisz.
 
 
1592 Kerkeraden van Katwijk en Valkenburg besluiten avondmaal te vieren in Katwijk aan Zee en in Valkenburg (zowel als Katwijk aan de Rijn). Dit gebeurt om en om. Verwacht wordt dat iedereen bij elkaar komt om het te vieren. Er wordt ook besloten dat Valkenburg een zelfstandig kerk wordt (verkiezing van ambtsdragers). Vanaf deze datum treedt ds. W. Vink op als predikant van de gemeenten te Valkenburg en de beide Katwijks.
 
1598 Katwijk aan Zee wordt een zelfstandige gemeente. Valkenburg en Katwijk aan de Rijn delen nog een dominee (rond 1599 hebben zij samen 45 lidmaten)
1600 Huwelijkscatechese in de beide kerken geinstitueerd (vanaf1996 herinstitueerd!)
1619 Valkenburg en Katwijk aan de Rijn krijgen ieder een eigen predikant
 
Deformatie
1795 De Bataafse Republiek
1807 onder fel verzet, “evangelische” gezangen ingevoerd in Katwijk
1813 Het Koninkrijk der Nederlanden “hersteld.”
1816 Algemeen Reglement voor het Bestuur der Hervormde Kerk
 
Alweer Reformatie
1834 afscheiding van de Cock te Ulrum, en Scholte te Genderen. (Christelijke Afgescheidene Gemeenten)
1836 leden van Katwijk voegen zich bij de afgescheiden gemeente te Noordwijk aan Zee (origine waarschijnlijk in conventikels)
1837 terugtrekking uit Noordwijk wegens de onwettige bevestiging van een ouderling tot predikant.
1838 stichting van de kerk te Katwijk aan Zee. Ds. Brummelkamp bevestigt N. Haasnoot en Pronk als ouderlingen.
1847 Rijkserkenning van de kerk te Katwijk. Degenen die dit niet willen vergaderen als Geref. Kerk onder ‘t Kruis.
1857 ds. op ‘t Holt, eerste predikant van de afgescheidenen,
1861 ds. Eichorn predikant van Geref. Kerk onder ’t Kruis
1869 Afgescheidenen heten nu “Christelijk Geref. Kerk”. Hereniging met Geref. Kerk onder ‘t Kruis.
1886 Doleantie – maar niet in Katwijk of Valkenburg
1891 dochterkerk in Katwijk a/d Rijn geïnstitueerd i.v.m. bezwaren tegen de bevindelijkheid van de kerk aan Zee
1892 De beide Katwijkse kerken gaan mee met de vereniging van de afgescheidenen en dolerenden. Zij heten nu Gereformeerde Kerken in Nederland.
 
Vrijmaking
1945 Vrijmaking voor de kerk te Katwijk a/d Rijn
1946 Vrijmaking voor de kerk te Katwijk aan Zee
 
icm Katwijk a/d Rijn en Valkenburg
1946 – 1952 Ds. G. Boersema
1948 Samensmelting van de twee Katwijkse kerken
1953 – 1956 Ds. H. J. van der Kwast
 
zelfstandig
1957 – 1970 Ds. C. J. Breen
1961 Scheuring waarbij een deel uiteindelijk Nederlands Gereformeerd wordt
 
icm Valkenburg
1971 – 1979 Ds. Th. Hoff
1981 – 1994 Ds. R. Heida
1996 – 2004 Dr. R.D. Anderson
 
zelfstandig
2004 – 2012 Dr. R. D. Anderson
2008 – 8 maart, start nieuwbouw
2009 – 1 februari 1e kerkdienst in het nieuwe gebouw
2009 – 21 februari officiële opening van het nieuwe gebouw
2014 – 2021 ds. F. Rinkema
2021- 30 september vacant.
 
 
 
 
Geschiedenis
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Katwijk
Willem de Zwijgerlaan 1A, 2224 ER Katwijk aan Zee