Willem de Zwijgerlaan 1A, 2224 ER Katwijk aan Zee
Welkom op onze website!
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Katwijk
Op deze site kunt u veel te weten komen over onze gemeente, onze geschiedenis & wat vrijgemaakt betekent. In ons agenda vindt u informatie over komende kerkdiensten, mocht u verhinderd zijn de diensten te bezoeken dan kunt u deze live via ons videokanaal volgen.
GKV Katwijk
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Katwijk
Sinds mei 2021 is het weer mogelijk om de zondagse erediensten fysiek bij te wonen. Daarbij volgen we de richtlijnen van het CIO (www.cioweb.nl). Als u de eredienst fysiek wilt bijwonen, dan verzoeken wij u dat aan ons te melden via kerkbezoek@gkvkatwijk.nl. U bent van harte welkom!
 
Indien u de erediensten vanuit huis (digitaal) wilt bijwonen, dan kan dat via de website van kerkdienstgemist.nl. Zoek daar op 'GKv Katwijk'.
 
De collectegelden kunnen via de GIVT-app worden gegeven of worden overgemaakt op bankrekening Rek.nr. NL72RABO0332290689 t.n.v. Geref. Kerk. Vrijg., inzake diaconie